CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

 

CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

 

Với phương châm” Hoàn thiện trên từng bước tiến”, Phúc Thịnh Phát luôn không ngừng hoàn thiện mình, không chỉ trong công tác chuên môn mà còn không ngừng hoàn thiện nhân cách, tác phong củ từng nhân viên để ngày càng nâng cao được chất lượng phục vụ khách hàng.

Là một Cty hoạt động với phương châm : Lợi ích của khách hàng là trên hết; lợi ích của người lao động được quan tâm; lợi ích của thành viên được chú trọng; đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.

Đối với khách hàng : Phúc Thịnh Phát cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở tạo cho khách hang những công trình tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh.

Đối với nhân viên : Phúc Thịnh Phát quan tâm đến cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ , được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa.

Đối với cộng đồng : Phúc Thịnh Phát cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.

Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong