LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

Tuy mới thành lập Cty cuối năm 2011 nhung với lực lượng nhân viên có thành tích công việc tốt và cũng là lực lượng nồng cốt của những công ty khác, nên công ty Phúc Thịnh Phát nhanh chống lấy đươc nhiều niềm tin của các nhà đầu tư

Bằng chứng cho thấy là những hợp đồng và những công trình mà chúng tôi đã thực hiện

Cuối năm 2011: nhận được hợp đồng lớn từ nhà tây tư là Tập đoàn dầu nhớt TOTAL

Năm 20012: công ty nhận được nhiều hộp đồng từ nhà xưởng, nhà phố đến các công trình nhà nước đầu tư

Đầu năm 2013 công ty dang làm hộp đống với nhiều công trình mới với giá trị cao

Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong