MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

 

MỤC TIÊU

 --------------------------------------------------

 Không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Để trở thành một công ty có uy tín của ngành xây dựng trong một thị trường sôi động và luôn luôn biến đổi không ngừng, chúng tôi luôn luôn chú trọng trong  việc nâng cao chất lượng của sản phẩm cũng như hoàn thiện về mặt nhân lực của công ty.

 Luôn luôn hướng tới khách hàng.

       -   Luôn mang tới khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất và nhanh nhất.

-   Đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng

-   Thiết lập mối quan hệ thân thiết; bền vững với khách hàng.

 Năng động sáng tạo

       Đây là mục tiêu luôn được chú trọng khuyến khích và phát huy ở Phúc Thịnh Phát . Chúng tôi hiểu rằng học hỏi và năng động sáng tạo là yếu tố tiên quyết để giúp Cty trở  vững mạnh. Môi trường làm việc năng động và cởi mở Cty luôn khuyến khích và tiếp nhận những cá nhân sáng tạo và năng động.

 Hợp tác , chia sẻ tin cậy

Sức mạnh tập thể là nhân tố tạo nên sức mạnh của Phúc Thịnh Phát. Đoàn kết được được tạo ra từ sự kết hợp, bổ sung giữa các cá nhân với năng lực và cá tính riêng biệt.

-  Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong Xay dung nha xuong